• Chương Trình Thí Nghiệm Thành Thạo 2018
 • BIOTECON
 • Fapas QC
 • GMO
 • Chất lượng Hygiena
 • CFU, RLU
 • Chất lượng Hygiena
FumoniTest HPLC Kit
Mã đơn hàng: 176002726
Còn hàng
DONtest HPLC
Mã đơn hàng: 176002724
Còn hàng
Afla M1 HPLC Kit
Mã đơn hàng: G1043
Còn hàng
AflaTest HPLC Kit
Mã đơn hàng: G1040
Còn hàng
DONCheck Kit
Mã đơn hàng: 100000198
Còn hàng
Afla-V AQUA HS
Mã đơn hàng: 176004114
Còn hàng
Afla-V AQUA
Mã đơn hàng: 176003520
Còn hàng
Okatest
Mã đơn hàng:
Còn hàng
DON-V
Mã đơn hàng: 176002027
Còn hàng
foodproof GMO 35S Maize Quantification Kit
Mã đơn hàng: R 302 29
Còn hàng
foodproof GMO Bt176 Maize Quantification Kit
Mã đơn hàng: R 302 16
Còn hàng
foodproof® SL GMO Bt11 Maize Detection Kit
Mã đơn hàng: Z 720 01
Còn hàng
foodproof SL GMO T25 Maize Detection Kit
Mã đơn hàng: Z 720 04
Còn hàng
foodproof SL GMO MIR604 Maize Detection Kit
Mã đơn hàng: Z 720 06
Còn hàng
Insite Salmonella
Mã đơn hàng: IS050
Còn hàng
InSite Listeria species
Mã đơn hàng: IL100
Còn hàng
MicroSnap Total Viable Count
Mã đơn hàng: MS2-TOTAL
Còn hàng
MicroSnap Coliform
Mã đơn hàng: MS2-COLIFORM
Còn hàng
MicroSnap Enterobacteriaceae
Mã đơn hàng: MS2-EB
Còn hàng
ZymoSnap ALP  Alkaline Phosphatase Test
Mã đơn hàng: ZS-ALP-100
Còn hàng
CrossCheck Acid Phosphatase Test
Mã đơn hàng: CX-3000
Còn hàng
PRO Clean Protein Residue Test
Mã đơn hàng: PRO-100
Còn hàng
SuperSnap Hight-Sensitivity ATP
Mã đơn hàng: SUS3000
Còn hàng
AllerFlow Gluten
Mã đơn hàng: ALF-GL
Còn hàng
OchraTest
Mã đơn hàng: 176002720
Còn hàng
FumoniTest WB
Mã đơn hàng: G1060/ 176002727
Còn hàng
FumoniTest
Mã đơn hàng: G1008 / 176002726
Còn hàng
DONtest WB
Mã đơn hàng: G1065, 176002725, 100000186
Còn hàng
DONtest HPLC
Mã đơn hàng: G1005, G1046, 176002724
Còn hàng
AquaSnap TOTAL
Mã đơn hàng: AQ-100X
Còn hàng
AllerSnap™
Mã đơn hàng:
Còn hàng
SuperSnap
Mã đơn hàng:
Còn hàng
WaterShot
Mã đơn hàng:
Còn hàng
ATP Surface Test
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Thử nghiệm GMO
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Lateral Flow Reader
Mã đơn hàng: 725000574
Còn hàng
foodproof® D-Light
Mã đơn hàng: D 110 45
Còn hàng
Máy phân tích PCR-RT
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Máy đo nhanh ATP & vi sinh thực phẩm
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Domotest
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Explorer 2.0
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Eclipse 50
Mã đơn hàng:
Còn hàng
E-Reader
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Kit định lượng nấm men, mốc chỉ trong 4,5 giờ bằng qPCR
Mã đơn hàng: R 302 08
Còn hàng
Chương trình thử nghiệm thành thạo FAPAS (2018-2019) (18)
Thử Nghiệm Thành Thạo (TNTT) là việc kiểm tra độc lập đối với Phòng Thí Nghiệm (PTN) nhằm đánh giá hoàn toàn bảo mật về năng lực của các PTN. Việc tham gia các ...
Chương trình thử nghiệm thành thạo FAPAS (2018-2019) (19)
Thử Nghiệm Thành Thạo (TNTT) là việc kiểm tra độc lập đối với Phòng Thí Nghiệm (PTN) nhằm đánh giá hoàn toàn bảo mật về năng lực của các PTN. Việc tham gia các ...
Chương trình thử nghiệm thành thạo FAPAS (2018-2019) (20)
Thử Nghiệm Thành Thạo (TNTT) là việc kiểm tra độc lập đối với Phòng Thí Nghiệm (PTN) nhằm đánh giá hoàn toàn bảo mật về năng lực của các PTN. Việc tham gia các ...