foodproof SL GMO MIR604 Maize Detection Kit

foodproof  SL GMO MIR604 Maize Detection Kit
Mã sản phẩm: Z 720 06
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
GMO
Phát hiện thực phẩm biến đổi gen
 
Kit định lượng gen MIR604 trong bắp/ngô GMO
 

foodproof® SL GMO MIR604 Maize Detection Kit

The foodproof SL GMO MIR604 Maize Detection Kit allows qualitative detection of MIR604 corn by real-time PCR. Since its approval by the EU Commission in 2009, genetically modified maize MIR604 has been imported and processed for food and feed.

BIOTECON Diagnostics Kit
Bộ công cụ phát hiện ngô GMO MIR604 cho phép phát hiện chất lượng ngô MIR604 bằng PCR thời gian thực. Kể từ khi Ủy ban EU phê duyệt vào năm 2009, giống ngô biến đổi gen MIR604 đã được nhập khẩu và chế biến thành thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Phân tích vi sinh real-time PCR

foodproof  SL GMO TC1507 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 10
Còn hàng
foodproof SL GMO NK603 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 09
Còn hàng
foodproof  SL GMO MON89034 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 08
Còn hàng
foodproof  SL GMO MIR162 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 05
Còn hàng
foodproof  SL GMO T25 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 04
Còn hàng
foodproof  SL GMO MON810 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 03
Còn hàng
foodproof  SL GMO GA21 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 02
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119