foodproof SL GMO MON88017 Maize Detection Kit

foodproof SL GMO MON88017 Maize Detection Kit
Mã sản phẩm: Z 720 07
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
GMO
Phát hiện thực phẩm biến đổi gen
 
Kit định lượng gen MON88017 trong bắp/ngô GMO
 

foodproof® SL GMO MON88017 Maize Detection Kit

The foodproof SL GMO MON88017 Maize Detection Kit enables qualitative detection of genetically modified maize MON88017 by real-time PCR. Since 2009, the importation and use of MON88017 for food and feed in the EU has been allowed. The crop is currently grown commercially mainly in Canada and the United States.

BIOTECON Diagnostics Kit
Bộ phát hiện ngô GMO MON88017 SL thực phẩm cho phép phát hiện chất lượng ngô biến đổi gen MON88017 bằng PCR thời gian thực. Từ năm 2009, việc nhập khẩu và sử dụng MON88017 cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi ở EU đã được cho phép. Cây trồng hiện được trồng thương mại chủ yếu ở Canada và Hoa Kỳ.

Phân tích vi sinh real-time PCR

foodproof  SL GMO DAS 59122-7 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 11
Còn hàng
foodproof  SL GMO TC1507 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 10
Còn hàng
foodproof SL GMO NK603 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 09
Còn hàng
foodproof  SL GMO MIR604 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 06
Còn hàng
foodproof  SL GMO MIR162 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 05
Còn hàng
foodproof  SL GMO T25 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 04
Còn hàng
foodproof  SL GMO MON810 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 03
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119