foodproof SL GMO NK603 Maize Detection Kit

foodproof SL GMO NK603 Maize Detection Kit
Mã sản phẩm: Z 720 09
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
GMO
Phát hiện thực phẩm biến đổi gen
 
Kit định lượng gen NK603 trong bắp/ngô GMO
 

foodproof® SL GMO NK603 Maize Detection Kit

The foodproof SL GMO NK603 Maize Detection Kit enables qualitative detection of genetically modified maize NK603 using real-time PCR. The European Commission has approved NK603 maize for feed in 2004 and for food in 2005. NK603 maize is grown over large areas in the United States since 2000.

BIOTECON Diagnostics Kit

Bộ phát hiện ngô GMO NK603 cho phép phát hiện chất lượng ngô biến đổi gen NK603 bằng PCR thời gian thực. Ủy ban châu Âu đã phê duyệt ngô NK603 cho thức ăn vào năm 2004 và cho thực phẩm trong năm 2005. Ngô NK603 được trồng trên các khu vực rộng lớn ở Hoa Kỳ kể từ năm 2000.

Phân tích vi sinh real-time PCR

foodproof® SL GMO Maize Multiplex Detection Kit (GA21, MIR604)
Mã SP: Z 725 01
Còn hàng
foodproof  SL GMO MON863 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 12
Còn hàng
foodproof  SL GMO DAS 59122-7 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 11
Còn hàng
foodproof  SL GMO MON89034 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 08
Còn hàng
foodproof SL GMO MON88017 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 07
Còn hàng
foodproof  SL GMO MIR604 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 06
Còn hàng
foodproof  SL GMO MIR162 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 05
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119