foodproof SL GMO TC1507 Maize Detection Kit

foodproof  SL GMO TC1507 Maize Detection Kit
Mã sản phẩm: Z 720 10
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
GMO
Phát hiện thực phẩm biến đổi gen
 
Kit định lượng gen TC1507 trong bắp/ngô GMO
 foodproof® SL GMO TC1507 Maize Detection Kit

The foodproof SL GMO TC1507 Maize Detection Kit allows qualitative detection of TC1507 corn by real-time PCR. The genetically modified maize, Roundup Ready 2 Maize from Pioneer, has been approved since 2006 in the EU for food and feed. However, the cultivation of maize TC1507 is banned in the EU.

BIOTECON Diagnostics Kit
foodproof® SL GMO TC1507 Bộ phát hiện ngô
Bộ phát hiện ngô GMO TC1507 thực phẩm cho phép phát hiện chất lượng ngô TC1507 bằng PCR thời gian thực. Ngô biến đổi gen, giống ngô Roundup Ready 2 từ Pioneer, đã được phê duyệt từ năm 2006 tại EU về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, việc trồng ngô TC1507 bị cấm ở EU.

Phân tích vi sinh real-time PCR

foodproof® SL GMO Maize Multiplex Detection Kit (MON89034, CBH351, Bt176)
Mã SP: Z 725 02
Còn hàng
foodproof® SL GMO Maize Multiplex Detection Kit (GA21, MIR604)
Mã SP: Z 725 01
Còn hàng
foodproof  SL GMO MON863 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 12
Còn hàng
foodproof SL GMO NK603 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 09
Còn hàng
foodproof  SL GMO MON89034 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 08
Còn hàng
foodproof SL GMO MON88017 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 07
Còn hàng
foodproof  SL GMO MIR604 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 06
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119