foodproof SL GMO GA21 Maize Detection Kit

foodproof  SL GMO GA21 Maize Detection Kit
Mã sản phẩm: Z 720 02
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
 
GMO
Phát hiện thực phẩm biến đổi gen
 
Kit định lượng gen GA21 trong bắp/ngô GMO
 

foodproof® SL GMO GA21 Maize Detection Kit

The foodproof SL GMO GA21 Maize Detection Kit allows qualitative detection of GA21 corn by real-time PCR. The use of GA21 maize as food and feed is approved in the EU since 2008. However, cultivation is still not approved in the EU, and the label “not for cultivation” is required on feed and other products.

BIOTECON Diagnostics Kit
Bộ phát hiện ngô GMO GA21 cho phép phát hiện chất lượng ngô GA21 bằng PCR thời gian thực. Việc sử dụng ngô GA21 làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi được phê duyệt tại EU từ năm 2008. Tuy nhiên, canh tác vẫn chưa được phê duyệt ở EU, và nhãn "không cho canh tác" được yêu cầu đối với thức ăn và các sản phẩm khác.

Phân tích vi sinh real-time PCR

foodproof  SL GMO MIR604 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 06
Còn hàng
foodproof  SL GMO MIR162 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 05
Còn hàng
foodproof  SL GMO T25 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 04
Còn hàng
foodproof® SL GMO Bt11 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 01
Còn hàng
foodproof  GMO Bt176 Maize Quantification Kit
Mã SP: R 302 16
Còn hàng
foodproof  GMO 35S Maize Quantification Kit
Mã SP: R 302 29
Còn hàng
foodproof  Plant Detection LyoKit
Mã SP: R 602 21-1 / R 602 21-2
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119