Afla M1-V

Afla M1-V
Mã sản phẩm: 176003404
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
Aflatoxin Testing Solutions
Giải pháp kiểm tra độc tố Aflatoxin
 
Kit phát hiện aflatoxin M1 trong các sản phẩm từ sữa (100 ppt - 750 ppt)
 

Afla M1-V

Afla M1-V

Aflatoxin M1 is the metabolic byproduct created when a cow ingests feed that contains aflatoxin B1. Aflatoxin M1 is a Group 2B (probable) carcinogen according to the International Agency for Research on Cancer (IARC). VICAM’s Afla M1-V quantitative strip tests answer one of today’s toughest food safety challenges with a new, user friendly lateral flow strip test for aflatoxin M1 in dairy products—providing precise results in just minutes.

Aflatoxin M1 là sản phẩm phụ trao đổi chất được tạo ra khi bò ăn thức ăn có chứa aflatoxin B1. Aflatoxin M1 là chất gây ung thư nhóm 2B (có thể xảy ra) theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC). Thử nghiệm dải định lượng Afla M1-V của VICAM trả lời một trong những thách thức an toàn thực phẩm khó khăn nhất hiện nay với thử nghiệm dải dòng mới, thân thiện với người dùng cho aflatoxin M1 trong các sản phẩm sữa — cung cấp kết quả chính xác chỉ trong vài phút.

Phân tích độc tố nấm

Afla M1 HPLC
Mã SP: G1047 / G1043 / G1039
Còn hàng
Afla M1 FL+
Mã SP: G1007
Còn hàng
AflaCheck
Mã SP: 100000173
Còn hàng
Afla-V AQUA HS
Mã SP: 176004114
Còn hàng
Afla-V AQUA
Mã SP: 176003520
Còn hàng
Afla-V
Mã SP: 176002071
Còn hàng
AOZ HPLC
Mã SP: G1057
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119