Afla-V AQUA

Afla-V AQUA
Mã sản phẩm: 176003520
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
Aflatoxin Testing Solutions
Giải pháp kiểm tra độc tố Aflatoxin

Kit phát hiện tổng aflatoxins B1, B2, G1, và G2 (2.5 ppb - 100 ppb) cho bắp/ngô
 

Afla-V AQUA

Afla-V

Afla-V AQUA Strip Tests utilize the proven sensitivity and selectivity of VICAM's monoclonal antibodies to accurately detect and measure total aflatoxins (B1, B2, G1 and G2) at levels as low as 2 ppb and as high as 100 ppb. Afla-V AQUA eliminates the need for hazardous solvents using a water-based, dilution-free extraction procedure that develops in just 5 minutes. Results are displayed on the digital screen and may also be printed or transferred to Excel for storage and used as a vital quality assurance tool.Thử nghiệm Thử nghiệm AFA của Afla-V sử dụng độ nhạy và độ chọn lọc của kháng thể đơn dòng VICAM để phát hiện chính xác lượng aflatoxin tổng thể (B1, B2, G1 và G2) ở mức thấp nhất là 2 ppb và cao nhất là 100 ppb. Afla-V AQUA loại bỏ sự cần thiết của các dung môi độc hại bằng cách sử dụng phương pháp tách nước không pha loãng mà chỉ phát triển trong 5 phút. Kết quả được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số và cũng có thể được in hoặc chuyển sang Excel để lưu trữ và sử dụng như một công cụ đảm bảo chất lượng quan trọng.

Phân tích độc tố nấm

AflaCheck
Mã SP: 100000173
Còn hàng
Afla M1-V HS
Mã SP: 176004148
Còn hàng
Afla M1-V
Mã SP: 176003404
Còn hàng
Afla-V
Mã SP: 176002071
Còn hàng
AOZ HPLC
Mã SP: G1057
Còn hàng
ZearalaTest
Mã SP: 176002722
Còn hàng
OchraTest
Mã SP: 176002720
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119