Agilent AriaMx

Agilent AriaMx
Mã sản phẩm: D100 27/-8
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
Thiết bị và vật tư tiêu hao
Instruments & Consumables
 
Máy real-time PCR Agilent AriaMx
 

Agilent AriaMx

The AriaMx Real-Time PCR System is a fully integrated quantitative PCR amplification, detection, and data analysis system. The system design combines a state-of-the-art thermal cycler, an advanced optical system with an LED excitation source, which detects hydrolysis (5’Nuclease / TaqMan®) probes either as single color or multiplex samples, and offers a complete, intuitive and user-friendly data analysis software. The instrument can hold up to six optics modules, and the scanning optics design delivers optimal separation between the dyes and between samples
The AriaMx can be used for a variety of research applications including gene expression analysis, genotyping, mRNA quantification, NGS quantification containing library prep and result validation, nucleic acid monitoring and rare allele detection.


 

Hệ thống PCR Real-Time AriaMx là một hệ thống phân tích, phát hiện và phân tích số liệu tích hợp đầy đủ về PCR. Thiết kế hệ thống kết hợp một máy gia nhiệt chu trình tiên tiến, một hệ thống quang học tiên tiến với nguồn kích thích LED phát hiện các đầu dò thủy phân (5'Nuclease / TaqMan®) hoặc là các mẫu đơn hoặc nhiều lớp, trực quan và thân thiện với người dùng phần mềm phân tích dữ liệu. Dụng cụ có thể chứa đến sáu mô-đun quang học, và thiết kế quang học quét cung cấp sự tách biệt tối ưu giữa thuốc nhuộm và giữa các mẫu

AriaMx có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng nghiên cứu bao gồm phân tích biểu hiện gen, genotyping, định lượng mRNA, định lượng NGS có chứa chuẩn thư viện và xác nhận kết quả, giám sát axit nucleic và phát hiện alen hiếm.
Agilent AriaMx

Phân tích vi sinh real-time PCR

Roche LightCycler® 2.0
Mã SP: D 100 02
Còn hàng
Roche LightCycler® 96
Mã SP: D 100 13
Còn hàng
Roche LightCycler® 480 II
Mã SP: D 100 03
Còn hàng
Bruker Benchtop MALDI System, microflex-Serie (microflex LT/SH or LT/SH smart)
Mã SP: D24001
Còn hàng
foodproof® RoboSet+
Mã SP: D 230 01 / D 230 01 HE
Còn hàng
foodproof RoboPrep Fusion®
Mã SP: D 250 00
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119