InSite Listeria species

InSite Listeria species
Mã sản phẩm: IL100
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
 
 Hygiena™ InSite Listeria is an easy-to-use, self-contained, environmental Listeria species test. Each device contains a chromogenic liquid media formulated with antibiotics, growth enhancers, and color-changing compounds specific to Listeria species. Simply swab the test area and wait. A change in color after 24-48 hours of incubation is considered presumptive positive. No expensive lab equipment is required and no additional sample handling of the sample is necessary.

insite swabing hand

 

Hygiena ™ InSite Listeria là một thử nghiệm đơn giản về môi trường đối với Listeria. Mỗi thiết bị chứa một chất lỏng màu sắc có công thức với kháng sinh, chất tăng trưởng tăng trưởng, và các hợp chất thay đổi màu sắc đặc trưng cho các loài Listeria. Đơn giản chỉ cần tẩy vùng kiểm tra và chờ. Sự thay đổi màu sắc sau 24-48 giờ ủ bệnh được coi là dương tính giả định. Không cần thiết bị phòng thí nghiệm đắt tiền và không cần thêm mẫu xử lý mẫu nữa.

Phân tích vi sinh swab Hygiena

MicroSnap Total Viable Count
Mã SP: MS2-TOTAL
Còn hàng
MicroSnap Enterobacteriaceae
Mã SP: MS2-EB
Còn hàng
MicroSnap Coliform
Mã SP: MS2-COLIFORM
Còn hàng
MicroSnap E. coli
Mã SP: MS2-ECOLI
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119