Lateral Flow Reader

Lateral Flow Reader
Mã sản phẩm: 725000574
Đánh giá:
4/5 trong 16 lượt 
Mycotoxin Testing Technology
Công nghệ kiểm tra độc tố Mycotoxin
Lateral Flow Reader
Phương pháp máy đọc Lateral Flow
Máy đọc Lateral Flow

 

 

 

Vertu Lateral Flow Reader

Vertu Lateral Flow Reader

The VICAM Vertu lateral flow reader is designed to analyze VICAM lateral flow strip tests. The optical detector moves along the strip test, records data and converts the data to a toxin concentration through a lot-specific calibration curve.


Bộ đọc dòng Vertu bên VICAM được thiết kế để phân tích các kiểm tra dòng chảy VICAM bên. Máy dò quang học di chuyển dọc theo phép thử dải, ghi lại dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu đến nồng độ độc tố thông qua một đường chuẩn hiệu chuẩn cụ thể.

Trang thiết bị phòng thí nghiệm

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119