MicroSnap Coliform

MicroSnap Coliform
Mã sản phẩm: MS2-COLIFORM
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
 
  MicroSnap Logo | Coliform   
MicroSnap™ Coliform is a rapid test for detection and enumeration of Coliform bacteria. The test uses a novel bioluminogenic test reaction that generates light when enzymes that are characteristic of Coliform bacteria react with specialized substrates to produce light. The light generating signal is then quantified in the EnSURE™ luminometer. Depending on the required level of detection, MicroSnap Coliform is able to give results in the same day.MicroSnap ™ Coliform là một phép thử nhanh để phát hiện và đếm vi khuẩn Coliform. Thí nghiệm sử dụng phản ứng sinh học mới sinh ra ánh sáng khi các enzyme đặc trưng của vi khuẩn Coliform phản ứng với các chất nền chuyên biệt để tạo ra ánh sáng. Sau đó, tín hiệu phát ra ánh sáng được định lượng trong luminometer EnSURE ™. Tùy thuộc vào mức độ phát hiện cần thiết, MicroSnap Coliform có thể cho kết quả trong cùng một ngày.

 

Phân tích vi sinh swab Hygiena

Insite Salmonella
Mã đơn hàng: IS050
Còn hàng
InSite Listeria species
Mã đơn hàng: IL100
Còn hàng
MicroSnap Total Viable Count
Mã đơn hàng: MS2-TOTAL
Còn hàng
MicroSnap E. coli
Mã đơn hàng: MS2-ECOLI
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]

  090 316 2778   Kim Anh
  090 258 6778   Nguyệt Minh

CÁC SẢN PHẨM
  Email: [email protected]

  090 372 3119   Dũng
  090 119 3778   Mỹ Sâm

 

Tư vấn kỹ thuật

  093 705 7788   Hoàng Dũng