MicroSnap Enterobacteriaceae

MicroSnap Enterobacteriaceae
Mã sản phẩm: MS2-EB
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
 
 MicroSnap™ EB is a rapid test for detection and enumeration of Enterobacteriaceae(EB) bacteria. The test uses a novel bioluminogenic test reaction that generates light when enzymes that are characteristic of EB bacteria react with specialized substrates to produce light. The light generating signal is then quantified in the EnSURE™ luminometer. Depending on the required level of detection, MicroSnap EB is able to give results in the same day.  
a new light cropped
 
MicroSnap ™ EB là một phép thử nhanh để phát hiện và đếm vi khuẩn Enterobacteriaceae (EB). Thí nghiệm sử dụng phản ứng sinh học mới sinh ra ánh sáng khi các enzyme đặc trưng của vi khuẩn EB phản ứng với các chất nền chuyên biệt để tạo ra ánh sáng. Sau đó, tín hiệu phát ra ánh sáng được định lượng trong luminometer EnSURE ™. Tùy thuộc vào mức độ phát hiện yêu cầu, MicroSnap EB có thể cho kết quả trong cùng một ngày.

Phân tích vi sinh swab Hygiena

Insite Salmonella
Mã đơn hàng: IS050
Còn hàng
InSite Listeria species
Mã đơn hàng: IL100
Còn hàng
MicroSnap Coliform
Mã đơn hàng: MS2-COLIFORM
Còn hàng
MicroSnap E. coli
Mã đơn hàng: MS2-ECOLI
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]

  090 316 2778   Kim Anh
  090 258 6778   Nguyệt Minh

CÁC SẢN PHẨM
  Email: [email protected]

  090 372 3119   Dũng
  090 119 3778   Mỹ Sâm

 

Tư vấn kỹ thuật

  093 705 7788   Hoàng Dũng