MicroSnap Total Viable Count

MicroSnap Total Viable Count
Mã sản phẩm: MS2-TOTAL
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
 
 MicroSnap™ Total delivers same-day TVC test results, giving you the advantage of knowing microbial levels on the same day samples are collected. The test uses a novel bioluminogenic test reaction that generates light when enzymes that are characteristic of viable bacteria react with substrates to produce light. The light generating signal is then quantified with the EnSURE™ luminometer. MicroSnap Total's same-day results enable you to take corrective actions faster or release products sooner. (AOAC-RI Performance Tested Method #031501).

a new light cropped
MicroSnap ™ Total cung cấp kết quả kiểm tra TVC trong cùng ngày, cho bạn lợi thế khi biết được mức độ vi sinh vật trong cùng một ngày được thu thập mẫu. Thí nghiệm sử dụng phản ứng sinh học mới sinh ra ánh sáng khi các enzyme đặc trưng của vi khuẩn có thể phản ứng với các chất nền để tạo ra ánh sáng. Sau đó, tín hiệu tạo ra ánh sáng được định lượng bằng luminometer EnSURE ™. Các kết quả trong cùng ngày của MicroSnap Total cho phép bạn thực hiện hành động khắc phục nhanh hơn hoặc phát hành sản phẩm sớm hơn. (Phương pháp thử nghiệm AOAC-RI # 031501).

Phân tích vi sinh swab Hygiena

Insite Salmonella
Mã SP: IS050
Còn hàng
MicroSnap Enterobacteriaceae
Mã SP: MS2-EB
Còn hàng
MicroSnap Coliform
Mã SP: MS2-COLIFORM
Còn hàng
MicroSnap E. coli
Mã SP: MS2-ECOLI
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]

  093 705 7778   Fapas Vietnam
  090 119 3778   Fapas Vietnam

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Email: [email protected]

  090 372 3119   Dũng
  090 119 3778   Mỹ Sâm

 
 
TƯ VẤN KỸ THUẬT:

  093 705 7788   [email protected]