• BIOTECON
 • Fapas QC
 • PT fera
 • Chất lượng Hygiena
 • ferasFapas2019
 • Chất lượng Hygiena
FumoniTest HPLC Kit
Mã SP: 176002726
Còn hàng
DONtest HPLC
Mã SP: 176002724
Còn hàng
Afla M1 HPLC Kit
Mã SP: G1043
Còn hàng
AflaTest HPLC Kit
Mã SP: G1040
Còn hàng
DONCheck Kit
Mã SP: 100000198
Còn hàng
Afla-V AQUA HS
Mã SP: 176004114
Còn hàng
Afla-V AQUA
Mã SP: 176003520
Còn hàng
Okatest
Mã SP:
Còn hàng
DON-V
Mã SP: 176002027
Còn hàng
foodproof GMO 35S Maize Quantification Kit
Mã SP: R 302 29
Còn hàng
foodproof GMO Bt176 Maize Quantification Kit
Mã SP: R 302 16
Còn hàng
foodproof® SL GMO Bt11 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 01
Còn hàng
foodproof SL GMO T25 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 04
Còn hàng
foodproof SL GMO MIR604 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 06
Còn hàng
Insite Salmonella
Mã SP: IS050
Còn hàng
InSite Listeria species
Mã SP: IL100
Còn hàng
MicroSnap Total Viable Count
Mã SP: MS2-TOTAL
Còn hàng
MicroSnap Coliform
Mã SP: MS2-COLIFORM
Còn hàng
MicroSnap Enterobacteriaceae
Mã SP: MS2-EB
Còn hàng
ZymoSnap ALP  Alkaline Phosphatase Test
Mã SP: ZS-ALP-100
Còn hàng
CrossCheck Acid Phosphatase Test
Mã SP: CX-3000
Còn hàng
PRO Clean Protein Residue Test
Mã SP: PRO-100
Còn hàng
SuperSnap Hight-Sensitivity ATP
Mã SP: SUS3000
Còn hàng
AllerFlow Gluten
Mã SP: ALF-GL
Còn hàng
OchraTest
Mã SP: 176002720
Còn hàng
FumoniTest WB
Mã SP: G1060/ 176002727
Còn hàng
FumoniTest
Mã SP: G1008 / 176002726
Còn hàng
DONtest WB
Mã SP: G1065, 176002725, 100000186
Còn hàng
DONtest HPLC
Mã SP: G1005, G1046, 176002724
Còn hàng
AquaSnap TOTAL
Mã SP: AQ-100X
Còn hàng
AllerSnap™
Mã SP:
Còn hàng
SuperSnap
Mã SP:
Còn hàng
WaterShot
Mã SP:
Còn hàng
ATP Surface Test
Mã SP:
Còn hàng
Domotest
Mã SP:
Còn hàng
Explorer 2.0
Mã SP:
Còn hàng
Eclipse 50
Mã SP:
Còn hàng
E-Reader
Mã SP:
Còn hàng