ZearalaTest

ZearalaTest
Mã sản phẩm: G1012,176002722,G1058
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
Zearalenone Testing Solutions
Giải pháp kiểm tra độc tố Zearalenone.
http://vicam.com/zearalenone-test-kits
Cột ái lực miễn dịch bắt độc tố zearalenone (0,1 ppm - 10 ppm)
 ZearalaTest
ZearalaTest Test Cartridge

ZearalaTest is a monoclonal antibody-based affinity chromatography method for the detection of zearalenone mycotoxin at parts per million levels. Quantitative results can be obtained using a fluorometer, LC or TLC. ZearalaTest provides grain and feed processors the sensitivity, simplicity, and speed they require to generate precise, on-time data.


ZearalaTest là một phương pháp sắc ký dựa trên kháng thể kháng thể monoclonal để phát hiện chất độc mythotoxin zearalenone theo phần triệu. Kết quả định lượng có thể thu được bằng cách sử dụng một fluorometer, LC hoặc TLC. ZearalaTest cung cấp các bộ xử lý hạt và thức ăn gia súc nhạy cảm, đơn giản và tốc độ mà chúng cần để tạo ra dữ liệu chính xác và đúng thời gian.

Phân tích độc tố nấm

FumoniTest WB.
Mã SP: G1060 / 176002727
Còn hàng
Afla B
Mã SP: G1003
Còn hàng
T-2test HPLC
Mã SP: G1028/176002728/G1045
Còn hàng
Fumo-V AQUA
Mã SP: 176003952
Còn hàng
OchraTest WB
Mã SP: G1033/176002721/100000188
Còn hàng
OchraTest
Mã SP: 176002720/G1042/G1037/8/13012
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119