Chất chuẩn có chứng nhận (CRM)

AflaTest HPLC Kit
Mã SP: G1040
Còn hàng
Afla M1 HPLC Kit
Mã SP: G1043
Còn hàng
DONtest HPLC
Mã SP: 176002724
Còn hàng
FumoniTest HPLC Kit
Mã SP: 176002726
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]

  093 705 7778   Fapas Vietnam
  090 119 3778   Fapas Vietnam

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Email: [email protected]

  090 372 3119   Dũng
  090 119 3778   Mỹ Sâm

 
 
TƯ VẤN KỸ THUẬT:

  093 705 7788   [email protected]