Chất lượng thực phẩm

Thermo Scientific PikoReal® 24
Mã SP: D 100 05
Còn hàng
Agilent AriaMx
Mã SP: D100 27/-8
Còn hàng
Roche LightCycler® 2.0
Mã SP: D 100 02
Còn hàng
Roche LightCycler® 96
Mã SP: D 100 13
Còn hàng
Roche LightCycler® 480 II
Mã SP: D 100 03
Còn hàng
Insite Salmonella
Mã SP: IS050
Còn hàng
InSite Listeria species
Mã SP: IL100
Còn hàng
MicroSnap Total Viable Count
Mã SP: MS2-TOTAL
Còn hàng
MicroSnap Enterobacteriaceae
Mã SP: MS2-EB
Còn hàng
MicroSnap Coliform
Mã SP: MS2-COLIFORM
Còn hàng
MicroSnap E. coli
Mã SP: MS2-ECOLI
Còn hàng
ZymoSnap ALP   Alkaline Phosphatase Test
Mã SP: ZS-ALP-100
Còn hàng
CrossCheck  Acid Phosphatase Test
Mã SP: CX-3000
Còn hàng
PRO Clean  Protein Residue Test
Mã SP: PRO-100
Còn hàng
SuperSnap Hight-Sensitivity ATP
Mã SP: SUS3000
Còn hàng
AllerFlow Gluten
Mã SP: ALF-GL
Còn hàng
AllerSnap
Mã SP: ALS-100
Còn hàng
FumoniTest WB.
Mã SP: G1060 / 176002727
Còn hàng
Afla B
Mã SP: G1003
Còn hàng
 ZearalaTest WB
Mã SP: G1026/100000189/176002723
Còn hàng
ZearalaTest
Mã SP: G1012,176002722,G1058
Còn hàng
AllerSnap™
Mã SP:
Còn hàng
WaterShot
Mã SP:
Còn hàng
SnapShot
Mã SP:
Còn hàng
SuperSnap
Mã SP:
Còn hàng
ATP Surface Test
Mã SP:
Còn hàng
AquaSnap TOTAL
Mã SP: AQ-100X
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119