Chất lượng thực phẩm

Kit định lượng nấm men, mốc chỉ trong 4,5 giờ bằng qPCR
Mã đơn hàng: R 302 08
Còn hàng
Thermo Scientific PikoReal® 24
Mã đơn hàng: D 100 05
Còn hàng
Agilent AriaMx
Mã đơn hàng: D100 27/-8
Còn hàng
Roche LightCycler® 2.0
Mã đơn hàng: D 100 02
Còn hàng
Roche LightCycler® 96
Mã đơn hàng: D 100 13
Còn hàng
Roche LightCycler® 480 II
Mã đơn hàng: D 100 03
Còn hàng
Insite Salmonella
Mã đơn hàng: IS050
Còn hàng
InSite Listeria species
Mã đơn hàng: IL100
Còn hàng
MicroSnap Total Viable Count
Mã đơn hàng: MS2-TOTAL
Còn hàng
MicroSnap Enterobacteriaceae
Mã đơn hàng: MS2-EB
Còn hàng
MicroSnap Coliform
Mã đơn hàng: MS2-COLIFORM
Còn hàng
MicroSnap E. coli
Mã đơn hàng: MS2-ECOLI
Còn hàng
ZymoSnap ALP   Alkaline Phosphatase Test
Mã đơn hàng: ZS-ALP-100
Còn hàng
CrossCheck  Acid Phosphatase Test
Mã đơn hàng: CX-3000
Còn hàng
PRO Clean  Protein Residue Test
Mã đơn hàng: PRO-100
Còn hàng
SuperSnap Hight-Sensitivity ATP
Mã đơn hàng: SUS3000
Còn hàng
AllerFlow Gluten
Mã đơn hàng: ALF-GL
Còn hàng
AllerSnap
Mã đơn hàng: ALS-100
Còn hàng
FumoniTest WB.
Mã đơn hàng: G1060 / 176002727
Còn hàng
Afla B
Mã đơn hàng: G1003
Còn hàng
 ZearalaTest WB
Mã đơn hàng: G1026/100000189/176002723
Còn hàng
ZearalaTest
Mã đơn hàng: G1012,176002722,G1058
Còn hàng
T-2test HPLC
Mã đơn hàng: G1028/176002728/G1045
Còn hàng
AllerSnap™
Mã đơn hàng:
Còn hàng
WaterShot
Mã đơn hàng:
Còn hàng
SnapShot
Mã đơn hàng:
Còn hàng
SuperSnap
Mã đơn hàng:
Còn hàng
ATP Surface Test
Mã đơn hàng:
Còn hàng
AquaSnap TOTAL
Mã đơn hàng: AQ-100X
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]

  090 316 2778   Kim Anh
  090 258 6778   Nguyệt Minh

CÁC SẢN PHẨM
  Email: [email protected]

  090 372 3119   Dũng
  090 119 3778   Mỹ Sâm

 

Tư vấn kỹ thuật

  093 705 7788   Hoàng Dũng