Phân tích chất gây dị ứng

AllerSnap
Mã đơn hàng: ALS-100
Còn hàng
AllerFlow Gluten
Mã đơn hàng: ALF-GL
Còn hàng
SuperSnap Hight-Sensitivity ATP
Mã đơn hàng: SUS3000
Còn hàng
PRO Clean  Protein Residue Test
Mã đơn hàng: PRO-100
Còn hàng
CrossCheck  Acid Phosphatase Test
Mã đơn hàng: CX-3000
Còn hàng
ZymoSnap ALP   Alkaline Phosphatase Test
Mã đơn hàng: ZS-ALP-100
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]

  090 316 2778   Kim Anh
  090 258 6778   Nguyệt Minh

CÁC SẢN PHẨM
  Email: [email protected]

  090 372 3119   Dũng
  090 119 3778   Mỹ Sâm

 

Tư vấn kỹ thuật

  093 705 7788   Hoàng Dũng