Phân tích vi sinh real-time PCR

foodproof Sample Preparation Kit I
Mã SP: S 400 04
Còn hàng
foodproof Sample Preparation Kit II
Mã SP: S 400 05
Còn hàng
foodproof Sample Preparation Kit III
Mã SP: S 400 06.1
Còn hàng
foodproof Sample Preparation Kit IV
Mã SP: S 400 16
Còn hàng
foodproof StarPrep One Kit
Mã SP: S 400 07 / S 400 07 L
Còn hàng
foodproof StarPrep Two Kit
Mã SP: S 400 08
Còn hàng
foodproof StarPrep Two 8-Strip Kit
Mã SP: S 400 17 L
Còn hàng
foodproof StarPrep Three Kit
Mã SP: S 400 18
Còn hàng
foodproof StarPrep Four Kit
Mã SP: S 400 09
Còn hàng
foodproof ShortPrep I Kit
Mã SP: S 400 01
Còn hàng
foodproof ShortPrep II Kit
Mã SP: S 400 02
Còn hàng
 1  2  3  4  5   Tiếp  Cuối

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]

  093 705 7778   Fapas Vietnam
  090 119 3778   Fapas Vietnam

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Email: [email protected]

  090 372 3119   Dũng
  090 119 3778   Mỹ Sâm

 
 
TƯ VẤN KỸ THUẬT:

  093 705 7788   [email protected]