DONtest HPLC

DONtest HPLC
Mã sản phẩm: G1005, G1046, 176002724
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
  
  

Phân tích độc tố nấm

OchraTest
Mã đơn hàng: 176002720
Còn hàng
FumoniTest WB
Mã đơn hàng: G1060/ 176002727
Còn hàng
FumoniTest
Mã đơn hàng: G1008 / 176002726
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]

  090 316 2778   Kim Anh
  090 258 6778   Nguyệt Minh

CÁC SẢN PHẨM
  Email: [email protected]

  090 372 3119   Dũng
  090 119 3778   Mỹ Sâm

 

Tư vấn kỹ thuật

  093 705 7788   Hoàng Dũng