foodproof® SL GMO Bt11 Maize Detection Kit

foodproof® SL GMO Bt11 Maize Detection Kit
Mã sản phẩm: Z 720 01
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
GMO
Phát hiện thực phẩm biến đổi gen
 
Kit định lượng gen Bt11 trong bắp/ngô GMO

foodproof® SL GMO Bt11 Maize Detection Kit

The foodproof SL GMO Bt11 Maize Detection Kit enables qualitative detection of genetically modified Bt11 corn by real-time PCR. Imports of Bt11 maize have been authorized in the EU since 1998. Starting in 2004, Bt11 maize was approved in the EU for use in food and feed. However, cultivation is still not approved in the EU, and the label “not for cultivation” is required on feed and other products.

BIOTECON Diagnostics Kit

Phân tích vi sinh real-time PCR

foodproof  SL GMO MIR162 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 05
Còn hàng
foodproof  SL GMO T25 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 04
Còn hàng
foodproof  SL GMO MON810 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 03
Còn hàng
foodproof  GMO Bt176 Maize Quantification Kit
Mã SP: R 302 16
Còn hàng
foodproof  GMO 35S Maize Quantification Kit
Mã SP: R 302 29
Còn hàng
foodproof  Plant Detection LyoKit
Mã SP: R 602 21-1 / R 602 21-2
Còn hàng
foodproof GMO Screening 1 LyoKit, 3 Targets
Mã SP: R 602 17-1 / R 602 17-2
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119