• BIOTECON
 • Fapas QC
 • PT fera
 • Chất lượng Hygiena
 • ferasFapas2019
 • Chất lượng Hygiena
FumoniTest HPLC Kit
Mã đơn hàng: 176002726
Còn hàng
DONtest HPLC
Mã đơn hàng: 176002724
Còn hàng
Afla M1 HPLC Kit
Mã đơn hàng: G1043
Còn hàng
AflaTest HPLC Kit
Mã đơn hàng: G1040
Còn hàng
DONCheck Kit
Mã đơn hàng: 100000198
Còn hàng
Afla-V AQUA HS
Mã đơn hàng: 176004114
Còn hàng
Afla-V AQUA
Mã đơn hàng: 176003520
Còn hàng
Okatest
Mã đơn hàng:
Còn hàng
DON-V
Mã đơn hàng: 176002027
Còn hàng
foodproof GMO 35S Maize Quantification Kit
Mã đơn hàng: R 302 29
Còn hàng
foodproof GMO Bt176 Maize Quantification Kit
Mã đơn hàng: R 302 16
Còn hàng
foodproof® SL GMO Bt11 Maize Detection Kit
Mã đơn hàng: Z 720 01
Còn hàng
foodproof SL GMO T25 Maize Detection Kit
Mã đơn hàng: Z 720 04
Còn hàng
foodproof SL GMO MIR604 Maize Detection Kit
Mã đơn hàng: Z 720 06
Còn hàng
Insite Salmonella
Mã đơn hàng: IS050
Còn hàng
InSite Listeria species
Mã đơn hàng: IL100
Còn hàng
MicroSnap Total Viable Count
Mã đơn hàng: MS2-TOTAL
Còn hàng
MicroSnap Coliform
Mã đơn hàng: MS2-COLIFORM
Còn hàng
MicroSnap Enterobacteriaceae
Mã đơn hàng: MS2-EB
Còn hàng
ZymoSnap ALP  Alkaline Phosphatase Test
Mã đơn hàng: ZS-ALP-100
Còn hàng
CrossCheck Acid Phosphatase Test
Mã đơn hàng: CX-3000
Còn hàng
PRO Clean Protein Residue Test
Mã đơn hàng: PRO-100
Còn hàng
SuperSnap Hight-Sensitivity ATP
Mã đơn hàng: SUS3000
Còn hàng
AllerFlow Gluten
Mã đơn hàng: ALF-GL
Còn hàng
OchraTest
Mã đơn hàng: 176002720
Còn hàng
FumoniTest WB
Mã đơn hàng: G1060/ 176002727
Còn hàng
FumoniTest
Mã đơn hàng: G1008 / 176002726
Còn hàng
DONtest WB
Mã đơn hàng: G1065, 176002725, 100000186
Còn hàng
DONtest HPLC
Mã đơn hàng: G1005, G1046, 176002724
Còn hàng
AquaSnap TOTAL
Mã đơn hàng: AQ-100X
Còn hàng
AllerSnap™
Mã đơn hàng:
Còn hàng
SuperSnap
Mã đơn hàng:
Còn hàng
WaterShot
Mã đơn hàng:
Còn hàng
ATP Surface Test
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Thử nghiệm GMO
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Lateral Flow Reader
Mã đơn hàng: 725000574
Còn hàng
foodproof® D-Light
Mã đơn hàng: D 110 45
Còn hàng
Máy phân tích PCR-RT
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Máy đo nhanh ATP & vi sinh thực phẩm
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Domotest
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Explorer 2.0
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Eclipse 50
Mã đơn hàng:
Còn hàng
E-Reader
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Kit định lượng nấm men, mốc chỉ trong 4,5 giờ bằng qPCR
Mã đơn hàng: R 302 08
Còn hàng