Sản phẩm mới

Ochra-V AQUA
Mã đơn hàng: 176004087
Còn hàng
DON-V
Mã đơn hàng: 176002027
Còn hàng
Afla-V AQUA
Mã đơn hàng: 176003520
Còn hàng
Ochra-V AQUA
Mã đơn hàng: 176004087
Còn hàng
Okatest
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Eclipse Farm 3g
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Kit định lượng nấm men, mốc chỉ trong 4,5 giờ bằng qPCR
Mã đơn hàng: R 302 08
Còn hàng
Domotest
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Explorer 2.0
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Eclipse 50
Mã đơn hàng:
Còn hàng
E-Reader
Mã đơn hàng:
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]

  090 316 2778   Kim Anh
  090 258 6778   Nguyệt Minh

CÁC SẢN PHẨM
  Email: [email protected]

  090 372 3119   Dũng
  090 119 3778   Mỹ Sâm

 

Tư vấn kỹ thuật

  093 705 7788   Hoàng Dũng