SULPHATIAZOLE POSITIVE CONTROL

SULPHATIAZOLE POSITIVE CONTROL
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
 
 

Mẫu kiểm tra chất lượng (QC Samples)

OXYTETRACYCLIN POSITIVE CONTROL
Mã đơn hàng:
Còn hàng
PENICILLIN G POSITIVE CONTROL
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Detection and quantification of IgG in milk
Mã đơn hàng:
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]

  090 316 2778   Kim Anh
  090 258 6778   Nguyệt Minh

CÁC SẢN PHẨM
  Email: [email protected]

  090 372 3119   Dũng
  090 119 3778   Mỹ Sâm

 

Tư vấn kỹ thuật

  093 705 7788   Hoàng Dũng