Thử nghiệm nước và môi trường

Thử nghiệm nước và môi trường
Đánh giá:
4/5 trong 16 lượt 
 Chương trình LEAP® đánh giá hiệu quả hoạt động thử nghiệm của các phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực nước và môi trường. Chương trình này đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng nước uống của Anh quốc (UK Drinking Water Inspectorate- DWI) về quy định cung cấp nguồn nước (quy định số 16, Phụ lục 1, năm 2010) trên cả hai thông số hóa học và vi sinh.

Các lĩnh vực phân tích:

 
Potable Water Chemistry (kiểm tra chất hóa học trong nước uống): phân tích thành phần vô cơ, hữu cơ, kim loại trong nước uống.
 
Potable Water Microbiology( kiểm tra vi sinh vật trong nước uống): phân tích các vi sinh vật chỉ thị như Coliform tổng, vi khuẩn đườngruột, vi sinh vật chỉ thị và Legionella
Potable Water Parasitology: kiểm tra kí sinh trùng trong nước uống.
 
Effluent, Waste Water and Contaminated Land( nước thải, chất thải và đất bị ô nhiễm: phân tích thành phần vô cơ, hữu cơ, loại trong nước và thành phần kim loại trong đất.
Potable water taste & odour chemical identification (xác định mùi-vị nước uống)
Seawater (nước biển)
 
Potable water chemical contamination emergency (chương trình dự phòng khẩn cấp trong nước uống)

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]

  093 705 7778   Fapas Vietnam
  090 119 3778   Fapas Vietnam

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Email: [email protected]

  090 372 3119   Dũng
  090 119 3778   Mỹ Sâm

 
 
TƯ VẤN KỸ THUẬT:

  093 705 7788   [email protected]